„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Bhealthy Ewa Ostachowska ul. Diany 34/3, 80-299 Gdańsk

NIP: 7432010983, REGON: 280560621 (dalej jako Bhealthy) informuje, że:

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bhealthy Ewa Ostachowska ul. Diany 34/3, 80-299 Gdańsk, NIP: 7432010983, REGON: 280560621 (Bhealthy), email: info@bhealthy.pl, telefon 512 620 060.
 • Dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.bnature.pl przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z nami i przygotowania dla Państwa oferty handlowej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt 1 lit. F) RODO), tj. możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji kontaktu z nami.
 • W przypadku danych osobowych zbieranych w celu przedstawienia oferty handlowej lub w innych celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w szczególności w przypadku, gdy będziemy chcieli zachęcić Ciebie do skorzystania z naszych usług, przedstawić ofertę Bhealthy, a także gdy będziemy chcieli pochwalić się osiągnięciami w zakresie świadczonych usług.
 • Podanie danych osobowych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji kontaktu z nami, udzielenia odpowiedzi na zawartą w formularzu wiadomość i przygotowania oferty handlowej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Twoje dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie, w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a w pozostałym zakresie do czasu niezbędnego dla ochrony Bhealthy przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Bhealthy lub inne osoby z którymi Bhealthy współpracuje lub którym powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Twoje dane, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione interesem Bhealthy.
 • Masz prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę możesz cofnąć poprzez przesłanie informacji email na adres info@bhealthy.pl Operacje na Twoich danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Bhealthy nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.”